Εργαστήριο LTSP

Τι είναι το LTSP;

Το LTSP (Linux Terminal Server Project, \url{http://www.ltsp.org}) είναι ένα έργο λογισμικού που δίνει τη δυνατότητα να εγκαταστήσουμε Linux στον εξυπηρετητή (server) ενός εργαστηρίου, και όλοι οι σταθμοί εργασίας να πάρουν το λειτουργικό μέσω του τοπικού δικτύου, χωρίς να χρειάζεται καν να έχουν σκληρό δίσκο.
Μέχρι και την έκδοση 9.10 του Ubuntu, το LTSP υποστήριζε μόνο thin clients. Thin λέμε τους σταθμούς εργασίας που δεν εκτελούν οι ίδιοι τις διάφορες εφαρμογές, αλλά αυτές τρέχουν στον εξυπηρετητή, ενώ οι σταθμοί εργασίας απλά μεταφέρουν την εικόνα στην οθόνη τους μέσω του τοπικού δικτύου. Αυτό είναι τέλειο για παλιά εργαστήρια: μας επιτρέπει να εκτελούμε πρόσφατες εκδόσεις προγραμμάτων σε υπολογιστές με 300 MHz επεξεργαστή και 64 MB RAM.
Δυστυχώς, η παραπάνω λύση αποκλείει ορισμένες κατηγορίες λογισμικού, κυρίως «βαριές» πολυμεσικές εφαρμογές όπως είναι το GoogleEarth. Ευτυχώς, από την επερχόμενη έκδοση 10.04 του Ubuntu το LTSP θα υποστηρίζει και fat clients. Fat λέμε τους σταθμούς εργασίας οι οποίοι παίρνουν μεν το λειτουργικό από τον εξυπηρετητή, αλλά το τρέχουν τοπικά, με τη δικιά τους επεξεργαστική ισχύ. Η λύση αυτή είναι ιδανική για σύγχρονα εργαστήρια, αφού προσφέρει ευκολία διαχείρισης χωρίς απώλεια στις επιδόσεις. Μάλιστα, πρόσφατα με δέχτηκαν ως προγραμματιστή στην ομάδα ανάπτυξης του LTSP, και έτσι μου δόθηκε η δυνατότητα να προσαρμόσω την τεχνολογία των fat clients ώστε να ταιριάζει καλύτερα στα ελληνικά σχολεία.
Μια πολύ ευχάριστη «παρενέργεια» του LTSP είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με τα μαθητικά netbooks! Σε συνήθη χρήση, τα netbooks έχουν διάφορα προβλήματα: χαλασμένο λειτουργικό, ιοί, μη εγκατεστημένα εκπαιδευτικά λογισμικά, ελλιπή αρχεία μαθητών... Με το LTSP, οι μαθητές μπορούν απλά να πατήσουν F12 » Boot from network, και θα δουλεύουν στον εξυπηρετητή, στον προσωπικό τους λογαριασμό, με όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα και όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, όπως είναι ο αποκλεισμός περιεχομένου (dansguardian) ή η υπηρεσία διαμεσολάβησης squid για την ασφαλέστερη και γρηγορότερη περιήγηση στο Διαδίκτυο.

Η διαχείριση ενός σχολικού εργαστηρίου και γενικότερα ενός περιβάλλοντος με πολλούς υπολογιστές και πολλούς χρήστες είναι απαιτητική διαδικασία. Η εφαρμογή sch-scripts απλοποιεί κατά πολύ τη διαδικασία αυτή. Έχοντας πειστεί ότι το ελεύθερο λογισμικό είναι μια δύναμη που μπορεί να ωφελήσει την κοινωνία και πιστεύοντας ότι στην εκπαίδευση πρέπει να χρησιμοποιούνται και να προωθούνται λύσεις ελεύθερου λογισμικού αναπτύξαμε την εφαρμογή sch-scripts που κάνει την εγκατάσταση, τη διαχείριση και τη λειτουργία ενός σχολικού εργαστηρίου εύκολη.

Η εφαρμογή sch-scripts υλοποιεί ένα περιβάλλον LTSP. Στο περιβάλλον αυτό όλες οι πληροφορίες για τη λειτουργία του εργαστηρίου είναι αποθηκευμένες στον εξυπηρετητή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι υπόλοιποι υπολογιστές - πελάτες να μην χρειάζονται καμία ρύθμιση για τη λειτουργία τους, ούτε κάποια εγκατάσταση και ακόμα να μπορούν ανά πάσα στιγμή να αντικατασταθούν από άλλους. Το μόνο που χρειάζονται οι πελάτες είναι να ρυθμιστούν ώστε να ξεκινάν από το δίκτυο. Επομένως η διαχείριση και εγκατάσταση του εργαστηρίου περιορίζεται στη διαχείριση και εγκατάσταση του εξυπηρετητή.

Ανάλογα με την υπολογιστική ισχύ των πελατών αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως thin clients ή ως fat clients. Η μόνη διαφορά είναι ότι στην πρώτη περίπτωση οι εφαρμογές εκτελούνται στον εξυπηρετητή και ο πελάτης χρησιμοποιείται για είσοδο - έξοδο, ενώ στη δεύτερη οι εφαρμογές εκτελούνται σε κάθε πελάτη. Σε ένα εργαστήριο μπορούν κάποιοι πελάτες να είναι thin και κάποιοι fat. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα παρόμοια περιβάλλοντα εκτός από το σχολικό εργαστήριο.

Η εφαρμογή sch-scripts έχει γραφτεί και δοκιμαστεί σε περιβάλλον ubuntu linux, αλλά με μικρή προσαρμογή μπορεί να δουλέψει και σε άλλες διανομές βασισμένες στον πυρήνα linux. Ο οδηγός αυτός καλύπτει τη χρήση της εφαρμογής σε ubuntu linux. Όποια/ος θα ήθελε να μεταφέρει την εφαρμογή στη διανομή που προτιμάει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας για βοήθεια.

Τον πλήρη οδηγό εγκατάστασης θα τον βρείτε εδώ.
Google Maps: Χρήση των sch-scripts σε σχολικά εργαστήρια

Διαθέσιμες λειτουργίες

1. Αρχείο
1.1. Ανανέωση
Μπορείτε να ανανεώσετε τη λίστα με τους συνδεδεμένους χρήστες και τους σταθμούς εργασίας. Συντόμευση F5
1.2. Έξοδος
Τερματίζεται η εφαρμογή sch-scripts
2. Εξυπηρετητής
2.1. Αρχεία Ρυθμίσεων
Από εδώ μπορείτε να αλλάξετε τα σημαντικότερα αρχεία ρυθμίσεων του εξυπηρετητή (αυτά που σχετίζονται με την LTSP λειτουργία). Επιλέγοντας κάποια από αυτές τις επιλογές θα ανοίξει ένας επεξεργαστής κειμένου με το συγκεκριμένο αρχείο. Όλα τα αρχεία μπορείτε να τα αλλάξετε και μόνοι/ες σας.
2.1.1. Επεξεργασία του lts.conf
Στο αρχείο /var/lib/tftboot/ltsp/i386/lts.conf μπορείτε να ρυθμίσετε πως θα λειτουργούν οι σταθμοί εργασίας (πχ. Χρήση κρυπτογράφησης, thin ή fat client, ενεργοποίηση root κωδικού κ.α.). Υπάρχει η δυνατότητα αυτόνομης ρύθμισης του κάθε σταθμού εργασίας (διαφοροποιείται από την ip του, ή τη διεύθυνση mac της κάρτας δικτύου).
Δυνατότητα επιλογής του τρόπου λειτουργίας (fat ή thin) υπάρχει μόνο αν ο εικονικός δίσκος έχει δημιουργηθεί ως fat client (ορίζεται στο αρχείο ltsp=build-client.conf)
Μπορείτε να δείτε ένα υπόδειγμα αρχείου:lts.conf

2.1.2. Επεξεργασία του ltsp-build-client.conf
Στο αρχείο /etc/ltsp/ltsp-build-client.conf μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργηθεί ο εικονικός δίσκος. Εδώ θα ορίσετε αν θα είναι thin ή fat client, ποια προγράμματα θα περιλαμβάνει, από ποια αποθετήρια θα ενημερώνεται κ.α.
Αν ο εικονικός δίσκος έχει φτιαχτεί ως fat client, οι σταθμοί εργασίας μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο που θα λειτουργούν (fat ή thin) από το αρχείο lts.conf
Μπορείτε να δείτε ένα υπόδειγμα αρχείου: ltsp-build-client.conf

2.1.3. Επεξεργασία του dnsmasq
Το αρχείο /etc/dnsmasq.d/ltsp.conf ρυθμίζει τις παραμέτρους του dnsmasq. Ο dnsmasq είναι ο εξυπηρετητής που μεταφέρει πληροφορίες απαραίτητες για την εκκίνηση των σταθμών εργασίας χωρίς να παρεμβαίνει στην απόδοση ip διεύθυνσης. Περισσότερες πληροφορίες για τον dnsmasq στο http://en.wikipedia.org/wiki/Dnsmasq
Μπορείτε να δείτε ένα υπόδειγμα αρχείου:dnsmasq.conf

2.1.4. Λίστα κοινών προγραμμάτων
Το αρχείο /etc/ltsp/koina.list περιέχει μια λίστα με χρήσιμα προγράμματα ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας. Τα προγράμματα αυτά θα εγκατασταθούν στον εικονικό δίσκο αν είναι ρυθμισμένος για fat client και αν υπάρχει η γραμμή /etc/ltsp/koina.list στο αρχείο ltsp-build-client.conf
Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε πακέτα από το αρχείο αυτό.
Μπορείτε να δείτε ένα υπόδειγμα αρχείου: koina.list

2.1.5. Λίστα προγραμμάτων Δημοτικού
Το αρχείο /etc/ltsp/dimotiko.list περιέχει μια λίστα με χρήσιμα προγράμματα ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας. Τα προγράμματα αυτά θα εγκατασταθούν στον εικονικό δίσκο αν είναι ρυθμισμένος για fat client και αν υπάρχει η γραμμή /etc/ltsp/dimotiko.list στο αρχείο ltsp-build-client.conf
Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε πακέτα από το αρχείο αυτό.
Μπορείτε να δείτε ένα υπόδειγμα αρχείου: dimotiko.list

2.2. Εικονικός Δίσκος
2.2.1. Δημιουργία
Με την επιλογή αυτή καλείται το script το οποίο δημιουργεί την εικόνα των σταθμών εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται στο αρχείο /etc/ltsp/ltsp-build-client.conf. Στη συνέχεια η εικόνα αυτή συμπιέζεται για να μεταφέρεται ευκολότερα από το δίκτυο. Η διαδικασία αυτή απαιτεί αρκετό χρόνο και επίσης καταλαμβάνει αρκετό χώρο στο δίσκο (ο χρόνος και ο χώρος που απαιτούνται αυξάνονται όσο πιο πολλά πακέτα έχετε συμπεριλάβει για εγκατάσταση).
Με αυτήν την ενέργεια οποιεσδήποτε αλλαγές έχετε κάνει στον εικονικό δίσκο θα χαθούν. Αν θέλετε μόνο να εφαρμοστούν οι αλλαγές που κάνατε πρέπει να κάνετε Συμπίεση του εικονικού δίσκου.
2.2.2. Ενημέρωση
Με την επιλογή αυτή ενημερώνεται ο εικονικός δίσκος με τις τελευταίες εκδόσεις των εγκατεστημένων προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα καλείται ένα script που μπαίνει στο chroot του εικονικού δίσκου και εκεί εκτελεί την εντολή ενημέρωσης και αναβάθμισης (apt-get update, apt-get dist-upgrade).
Αν έγιναν ενημερώσεις των εγκατεστημένων προγραμμάτων, για να εφαρμοστούν οι αλλαγές, πρέπει να κάνετε Συμπίεση του εικονικού δίσκου.
2.2.3. Συμπίεση
Με την επιλογή αυτή, συμπιέζετε τον εικονικό δίσκο (ltsp-update-kernels, ltsp-update-image) που έχετε φτιάξει και είναι πλέον έτοιμος για χρήση από τους σταθμούς εργασίας. Η διαδικασία αυτή θα κρατήσει λίγο χρόνο (εξαρτάται από την υπολογιστική ισχύ του server).
Η συμπίεση χρειάζεται κάθε φορά που κάνετε αλλαγές στους εικονικούς δίσκους.
Δεν χρειάζεται να συμπιέσετε τον εικονικό δίσκο στη φάση της δημιουργίας. Η εργασία αυτή θα γίνει αυτόματα.
2.2.4. Άνοιγμα κονσόλας
Με την επιλογή αυτή θα ανοίξει ένα παράθυρο κονσόλας. Οι εντολές που θα εκτελεστούν στην κονσόλα αυτή εφαρμόζονται στον εικονικό δίσκο.
Πιο συγκεκριμένα στην κονσόλα αυτή έχετε μπει στο chroot περιβάλλον του εικονικού δίσκου. Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία chroot θα βρείτε εδώ

Για να τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές που θα κάνετε, θα πρέπει στο τέλος να κάνετε Συμπίεση του εικονικού δίσκου.
Για να εργαστείτε στο chroot περιβάλλον θα πρέπει να εργαστείτε με τη γραμμή εντολών. Μία πολύ χρήσιμη δυνατότητα είναι η δυνατότητα της αυτόματης συμπλήρωσης. Πατώντας το πλήκτρο tab συμπληρώνεται η εντολή ή το όνομα του αρχείου που ταιριάζει σε ό,τι έχετε πληκτρολογήσει. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία επιλογές εμφανίζεται μια λίστα με τις δυνατές επιλογές σας.
Μια απλή εισαγωγή στη γραμμή εντολών θα βρείτε εδώ

Αν θέλετε ένα (ελαφρώς) πιο φιλικό περιβάλλον, μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα fish (friendly interactive shell). Για να το εγκαταστήσετε: apt-get update apt-get install fish
για να το χρησιμοποιήσετε δίνετε την εντολή: fish
Μπαίνοντας στο chroot περιβάλλον έχετε τη δυνατότητα να κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις θέλετε στον εικονικό δίσκο. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές:
2.2.4.1. Εγκατάσταση εφαρμογών
apt-get update apt-get install όνομα εφαρμογής
2.2.4.2. Αλλαγή αρχείων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κειμενογράφο nano ή τον κειμενογράφο vi.
Η προτεινόμενη όμως διαδικασία είναι να μην χρησιμοποιήσετε το chroot αλλά να αλλάξετε το αρχείο εκτός chroot με όποιον κειμενογράφο σας βολεύει (πχ gedit). Ο εικονικός δίσκος βρίσκεται στο /opt/ltsp/i386
2.2.4.3. Κατέβασμα αρχείων από το δίκτυο
Παρόλο που υπάρχει η πολύ χρήσιμη εφαρμογή wget ο πιο εύκολος τρόπος είναι να κατεβάσετε το αρχείο που χρειάζεστε στο server και να το αντιγράψετε στον εικονικό δίσκο. Ο εικονικός δίσκος βρίσκεται στο /opt/ltsp/i386
2.2.4.4. Γραφικές εφαρμογές μέσα στο chroot
Ίσως να αναρωτιέστε αν μπορούμε να τρέξουμε και γραφικές εφαρμογές μέσα στο περιβάλλον chroot. Η απάντηση είναι ότι μπορούμε με κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις να τρέξουμε και γραφικές εφαρμογές, αλλά αυτό είναι μια επικίνδυνη διαδικασία που δεν την προτείνουμε και μπορεί να οδηγήσει σε κακή λειτουργία όλο το σύστημα και όχι μόνο το chroot περιβάλλον.
2.3. Υπηρεσίες
2.3.1. Squid
Η εφαρμογή squid είναι ένας εξυπηρετητής διαμεσολάβησης δικτύου (web proxy). Αποθηκεύει τις σελίδες στις οποίες πλοηγούνται οι χρήστες, και την επόμενη φορά που θα ζητηθούν κατεβαίνουν από τον εξυπηρετητή και όχι από το δίκτυο. Αυτό κάνει την πλοήγηση στο διαδίκτυο πιο γρήγορη.
Το squid μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον έλεγχο της πρόσβασης στο διαδίκτυο από τους χρήστες.
Προς το παρόν δεν γίνεται να ρυθμίσετε το squid μέσα από τα sch-scripts. Εδώ θα βρείτε απλές οδηγίες για να ρυθμίσετε το squid ώστε να λειτουργεί σαν διαμεσολαβητής δικτύου για το εργαστήριο αλλά και για να ελέγχει την πρόσβαση στο διαδίκτυο.
3. Τερματικά
3.1. Συνεδρία
3.1.1. Εκκίνηση
Διαλέγετε τα τερματικά που θέλετε και τα ξεκινάτε από εδώ. Για να μπορέσει να γίνει η εκκίνηση, θα πρέπει αυτό να υποστηρίζεται, από την κάρτα δικτύου, τη μητρική και το bios. Το σύγχρονο υλικό (2004 και μετά) κατά κανόνα υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή.
3.1.2. Αποσύνδεση
3.1.3. Επανεκκίνηση
Επανεκκινεί τα επιλεγμένα τερματικά.
3.1.4. Τερματισμός
Τερματίζει τα επιλεγμένα τερματικά.
3.2. Μετάδοση
3.2.1. Παρακολούθηση μαθητή
Προβάλλεται στον εξυπηρετητή η οθόνη του επιλεγμένου μαθητή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και όταν θέλουμε να προβάλλουμε την οθόνη κάποιου μαθητή στον προβολέα για παρουσίαση.
3.2.2. Προβολή video
Επιλέγουμε ένα βίντεο το οποίο θα μεταδοθεί και θα προβληθεί ταυτόχρονα στα επιλεγμένα τερματικά
3.2.3. Προβολή καθηγητή
Προβάλλεται η οθόνη του καθηγητή στα επιλεγμένα τερματικά
3.2.4. Προβολή μαθητή
Προβάλλεται η οθόνη συγκεκριμένου μαθητή στα επιλεγμένα τερματικά.
3.2.5. Τερματισμός μεταδόσεων
Σταματάει όλες της προβολές (οθονών, βίντεο κτλ) και ο κάθε χρήστης βλέπει τη δική του οθόνη.
3.3. Περιορισμοί
3.3.1. Κλείδωμα οθόνης
Κλειδώνει την οθόνη το πληκτρολόγιο και το ποντίκι των επιλεγμένων τερματικών. Οι κλειδωμένοι χρήστες βλέπουν μια προεπιλεγμένη σταθερή εικόνα.
3.3.2. Ξεκλείδωμα οθόνης
Ξεκλειδώνει την οθόνη των επιλεγμένων τερματικών.
3.3.3. Κλείδωμα internet
Απαγορεύει την πρόσβαση στο internet στα επιλεγμένα τερματικά.
3.3.4. Ξεκλείδωμα internet
Αίρει την απαγόρευση πρόσβασης στο internet για τα επιλεγμένα τερματικά.
3.3.5. Κλείσιμο ήχου
Κλείνει τον ήχο των επιλεγμένων τερματικών.
3.3.6. Άνοιγμα ήχου
Ανοίγει τον ήχο των επιλεγμένων τερματικών.
3.4. Εκτέλεση
Εκτελεί μια συγκεκριμένη εντολή στα επιλεγμένα τερματικά. Η εντολή εκτελείται ως root. Μετά την επιλογή θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου για να εισάγετε την εντολή που θέλετε να εκτελεστεί.
3.5. Πληροφορίες
Προβάλει πληροφορίες για το επιλεγμένο τερματικό.
4. Χρήστες
4.1. Αποστολή αρχείων
Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία και φακέλους στους επιλεγμένους χρήστες. Αφού διαλέξετε τους χρήστες στους οποίους θέλετε να στείλετε αρχεία, επιλέξτε από το μενού χρήστες το Αποστολή αρχέιων. Στη συνέχεια θα ανοίξει ένας διάλογος όπου θα πρέπει να προσδιορίσετε ποια αρχεία ή φακέλους θα στείλετε και επίσης σε ποιο φάκελο των χρηστών θα τα βάλετε. Οι επιλογές που έχετε είναι:
προεπιλεγμένοι φάκελοι (Desktop, home, κτλ)
ελεύθερη εισαγωγή (γράφετε τη διαδρομή(path) και τα αρχεία αντιγράφονται στο φάκελο που ορίσατε. Αν δεν υπάρχει κάποιος από τους φακέλους της διαδρομής τότε αυτός δημιουργείται. Η διαδρομή είναι σχετική ξεκινώντας από τον προσωπικό φάκελο κάθε χρήστη) αυτόματη επιλογή (με αυτήν την επιλογή τα αρχεία που επιλέξατε θα αντιγραφούν σε κάθε χρήστη στον ίδιο φάκελο με αυτόν από τον οποίο ξεκίνησαν. Αν κάποιος φάκελος της διαδρομής δεν υπάρχει τότε θα δημιουργηθεί. Π.χ. Αν αντιγράψετε το αρχείο /home/teacher/dir1/dir2/file στο χρήστη student1 με την αυτόματη επιλογή τότε το αρχείο θα γραφτεί στο /home/student1/dir1/dir2/file .
Μην χρησιμοποιείτε την αυτόματη επιλογή για να αντιγράψετε αρχεία που δεν είναι στον προσωπικό σας φάκελο. Τα αρχεία που αντιγράφτηκαν ανήκουν πλέον στον χρήστη στον οποίο αντιγράφτηκαν. Το αρχικό αρχείο δεν αλλάζει.

4.2. Εισαγωγή/Εξαγωγή
Ανοίγει η εφαρμογή για ομαδική εισαγωγή χρηστών στο σύστημα και εξαγωγή της λίστας των χρηστών. Οδηγίες για αυτήν την εφαρμογή θα βρείτε εδώ
4.3. Εικόνα φόντου
4.3.1. Κλείδωμα Φόντου
Αφαιρεί από τους επιλεγμένους χρήστες τη δυνατότητα αλλαγής της εικόνας φόντου
4.3.2. Ορισμός προεπιλεγμένου φόντου
Ορίζει την εικόνα φόντου για τους χρήστες που θα δημιουργηθούν
4.3.3. Ορισμός φόντου για επιλεγμένους χρήστες
Ορίζει την εικόνα που θα έχουν για φόντο οι επιλεγμένοι χρήστες
4.4. Εμφάνιση πλήρους ονόματος
5. Ομάδες
Η ένταξη των χρηστών σε ομάδες είναι μια λειτουργία που υπάρχει πολλά χρόνια στα λειτουργικά συστήματα. Για τη διαχείριση των τάξεων του σχολείου μας αυτή είναι μια πολύ χρήσιμη λειτουργία. Προτείνεται να φτιάξετε μία ομάδα για κάθε τμήμα (α1,α2, κτλ) καθώς και μία ομάδα για κάθε τάξη (α, β, γ). Έτσι μπορείτε να επιλέξετε μαζικά όλους τους μαθητές κάποιου τμήματος ή κάποιας τάξης και να κάνετε κάποια ενέργεια που θέλετε (πχ αποστολή αρχείου)
5.1. Επιλογή μελών ομάδας
Επιλέγονται όλα τα μέλη της επιλεγμένης ομάδας. Στη συνέχεια όποια ενέργεια επιλεγεί θα εφαρμοστεί σε όλα τα μέλη της ομάδας.
5.2. Προσθήκη χρηστών στην ομάδα
Προσθέτετε τους επιλεγμένους χρήστες στην ομάδα που θα επιλέξετε.
5.3. Αφαίρεση χρηστών από την ομάδα
Αφαιρείτε τους επιλεγμένους χρήστες από την ομάδα που θα επιλέξετε
5.4. Εμφάνιση ομάδων συστήματος
Εμφανίζονται και οι ομάδες του συστήματος. Αν κάνετε ενέργειες στις ομάδες αυτές να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί/ές.
5.5. Εμφάνιση κενών ομάδων Εμφανίζονται και οι ομάδες που δεν έχουν κανένα χρήστη.
ċ
FATCLIENTCELERON1GBRAM
(8k)
Γιάννης Ανδριόπουλος,
3 Δεκ 2010, 3:04 π.μ.
Ċ
LTSP.pdf
(218k)
Γιάννης Ανδριόπουλος,
10 Νοε 2010, 8:54 μ.μ.
ċ
LTSPDISKLESSCLIENT
(1k)
Γιάννης Ανδριόπουλος,
27 Σεπ 2010, 1:50 μ.μ.
ċ
LTSPSERVER1
(1k)
Γιάννης Ανδριόπουλος,
27 Σεπ 2010, 1:50 μ.μ.
ċ
LTSPSERVER30CLIENTS
(7k)
Γιάννης Ανδριόπουλος,
27 Σεπ 2010, 1:50 μ.μ.
ċ
USEDLTSPFATCLIENT
(0k)
Γιάννης Ανδριόπουλος,
27 Σεπ 2010, 1:50 μ.μ.
Comments