Περισσότερες εφαρμογές

Ρύθμιση squid

αναρτήθηκε στις 3 Οκτ 2010, 1:45 π.μ. από το χρήστη Γιάννης Ανδριόπουλος

1. Εισαγωγή

Το squid είναι μια εφαρμογή διαμεσολάβησης δικτύου (web proxy). Αυτό που κάνει είναι να αποθηκεύει τις σελίδες που προσπελαύνουν οι πελάτες στον τοπικό εξυπηρετητή και αν στη συνέχεια ζητηθούν από άλλον (ή και τον ίδιο) πελάτη να τις παρέχει ο τοπικός εξυπηρετητής. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η κίνηση δεδομένων από και προς το δίκτυο και η περιήγηση γίνεται πιο γρήγορη. Επίσης μπορεί να λειτουργήσει και σαν ελεγκτής της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Να απαγορεύει δηλαδή την πρόσβαση σε ορισμένα sites ή να απαγορεύει την πρόσβαση σε ορισμένους χρήστες. Οι τρόποι που μπορεί να ρυθμιστεί το squid και οι πολιτικές που μπορεί να εφαρμόσει είναι πάρα πολλοί, στη συνέχεια παραθέτουμε οδηγίες για την εφαρμογή της ακόλουθης πολιτικής:

 • Τοπική αποθήκευση των σελίδων για πιο γρήγορη πλοήγηση
 • Απαγορεύεται η πρόσβαση σε κάποια site

2. Γενική περιγραφή

Δημιουργούμε 1 λίστα

 • banned_domains.acl με τα domains που θα αποκλείονται (π.χ. facebook, hi5)

Στη συνέχεια ρυθμίζουμε το squid ώστε να υλοποιεί την παραπάνω πολιτική βασισμένο στο περιεχόμενο της λίστας

3. Η διαδικασία βήμα βήμα

Όλες οι αναφερόμενες ενέργειες γίνονται στον εξυπηρετητή.

 • Εγκατάσταση του squid

sudo apt-get install squid3 
 • Στο φάκελο /etc/squid3 δημιουργήστε το αρχείο banned_domains.acl. Το αρχείο περιέχει τα domain που θέλουμε να μπλοκάρουμε. Π.χ:

banned_domains.acl (τα domains που θα απαγορεύονται - ένα ανά γραμμή) μπορείτε να βάλετε και τμήμα του domain

facebook
.hi5.com
video.google.com

Το αρχείο αυτό είναι οι html σελίδα που θα εμφανίζεται στους χρήστες όταν προσπαθήσουν να προσπελάσουν μία σελίδα στην οποία δεν έχουν πρόσβαση. Μπορείτε να το αλλάξετε ελεύθερα ώστε να ταιριάζει στο πνεύμα και την αισθητική σας.

 • Στο αρχείο /etc/squid3/squid.conf κάτω από το # INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS βάζετε (άλλαξε και αποσχολιάστε το υπο-δίκτυο):

    #SCH-SCRIPTS begin
    error_directory /usr/share/squid3/errors/el  
#    acl schoolnet src 10.x.y.0/24
    acl banned_domains url_regex -i "/etc/squid3/banned_domains.acl"
    deny_info ERR_SCH-SCRIPTS_BANNED_DOMAINS banned_domains
    http_access deny banned_domains
    http_access allow localhost
    http_access allow schoolnet
    http_access deny all
    #SCH-SCRIPTS end

 • επαναφορτώνετε τις ρυθμίσεις

  sudo invoke-rc.d squid3 force-reload
  Αυτό πρέπει να γίνεται κάθε φορά που αλλάζει κάποιο από τα αρχεία ρυθμίσεων
 • Δηλώστε τον proxy στους clients. Η πόρτα (port) στην οποία ακούει το squid είναι η 3128. Αντικαταστήστε το SERVER-IP με την πραγματική διεύθυνση του server

sudo gconftool-2 --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory --type string --set '/system/proxy/mode' 'manual'
sudo gconftool-2 --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory --type bool --set '/system/http_proxy/use_http_proxy' true
sudo gconftool-2 --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory --type string --set '/system/http_proxy/host' 'SERVER-IP'
sudo gconftool-2 --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory --type int --set '/system/http_proxy/port' 3128
 • Για την περίπτωση που έχετε fat clients πρέπει να δηλώσετε τον proxy και στον εικονικό δίσκο

  Από το περιβάλλον sch-scripts πηγαίνετε: Εξυπηρετητής --> Εικονικός δίσκος --> Άνοιγμα κονσόλας και στην κονσόλα που ανοίγει δίνετε τις εντολές (χωρίς sudo):

gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory --type string --set '/system/proxy/mode' 'manual'
gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory --type bool --set '/system/http_proxy/use_http_proxy' true
gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory --type string --set '/system/http_proxy/host' 'SERVER-IP'
gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory --type int --set '/system/http_proxy/port' 3128

Αν κάνετε αλλαγές στα αρχεία ρυθμίσεων μην ξεχάσετε να επαναφορτώσετε τις ρυθμίσεις στο squid

Ο διαμεσολαβητής squid μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε υπολογιστή του υποδικτύου ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να δηλωθεί σαν διαμεσολαβητής στις ρυθμίσεις του συστήματος ή της εφαρμογής

Ένα πιο πολύπλοκο σενάριο για πιο λεπτομερή ρύθμιση του squid:

../squid-advanced

Πιο λεπτομερείς οδηγίες για την εγκατάσταση του squid:

http://ts.sch.gr/ts/downloadsDetails.do?action=downloadsDetails&itemId=351990

Πληροφορίες για το πως λειτουργεί ο διαμεσολαβητής squid:

http://wiki.squid-cache.org/FrontPage

sch-scripts/squid (last edited 01-10-2010 11:49:21 by ?apanagio)


http://wiki.squid-cache.org/FrontPage

sch-scripts/Εγκατάσταση

αναρτήθηκε στις 1 Οκτ 2010, 10:05 μ.μ. από το χρήστη Γιάννης Ανδριόπουλος   [ ενημερώθηκε 1 Οκτ 2010, 10:07 μ.μ. ]

Για να εγκαταστήσετε τα sch-scripts, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε την έκδοση 10.04 (Lucid) του Ubuntu, δεν κάνουν προηγούμενες εκδόσεις. Ανοίξτε ένα τερματικό, και κάντε τις παρακάτω ενέργειες:

Δήλωση του αποθετηρίου της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ στις πηγές σας:

sudo add-apt-repository ppa:ts.sch.gr

Ανανέωση των πληροφοριών των πακέτων σας:

sudo apt-get update

Ενημέρωση των προγραμμάτων σας με τυχόν νεότερες εκδόσεις που υπάρχουν στο αποθετήριο:

sudo apt-get dist-upgrade

Εγκατάσταση των sch-scripts:

sudo apt-get install sch-scripts

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να μπορείτε να εκτελέσετε τα sch-scripts πηγαίνοντας στο μενού Σύστημα » Διαχείριση συστήματος » Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ. Τα sch-scripts έχουν ήδη εγκαταστήσει και ρυθμίσει το LTSP και το dnsmasq για σας. Θα πρέπει όμως να φτιάξετε έναν εικονικό δίσκο πριν ξεκινήσετε τα τερματικά σας.

Για να δημιουργήσετε τον εικονικό δίσκο επιλέξετε από το menu του προγράμματος Εξυπηρετητής » Εικονικός δίσκος » Δημιουργία. Θα εκτελεστεί ο οδηγός δημιουργίας εικονικού δίσκου (wizard). Κάντε τις επιλογές που θέλετε και πατήστε εφαρμογή.

Δημιουργία.png

Επιλέξτε αν θα δημιουργείσετε ένα καινούριο αρχείο ρυθμίσεων (/etc/ltsp/ltsp-build-client.conf) ή αν θα χρησιμοποιήσετε αυτό που ήδη υπάρχει. Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή επιλέξτε να δημιουργήσετε ένα καινούριο αρχείο.

dimioyrgia-epilogi-arxeiou.png

Επιλέξτε αν θα δημιουργήσετε fat ή thin clients. Αν δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος επιλέξτε fat clients. Ένας εξυπηρετητής για fat clients λειτουργεί και ως εξυπηρετητής για thin. Το αντίστροφο δεν ισχύει. Όλες οι παρακάτω επιλογές θα σας παρουσιαστούν μόνο αν επιλέξετε fat clients.

fat-thin.png

Στη συνέχεια μπορείτε να διαλέξετε ποια έκδοση του ubuntu θέλετε να εγκαταστήσετε. Δεν είναι απαραίτητο να διαλέξετε μόνο μία. Οι διαφορετικές εκδόσεις συνυπάρχουν αρμονικά και είναι ένας καλός τρόπος να δείξετε στα παιδιά την ποικιλία των επιλογών που έχουν καθώς και τη δύναμη του ελεύθερου λογισμικού. Το μειονέκτημα των πολλαπλών εκδόσεων είναι ότι χρησιμοποιούν πολύ χώρο στο δίσκο, απαιτείται περισσότερος χρόνος για να αναβαθμιστεί το σύστημα και τα μενού είναι πιο πολύπλοκα καθότι παρουσιάζονται πολλές εφαρμογές.

 • Ubuntu(σκέτο): Περιέχει το περιβάλλον εργασίας Gnome. Eίναι η πιο σταθερή και πιο καλά δοκιμασμένη έκδοση.

 • Edubuntu: Περιέχει το περιβάλλον εργασίας Gnome και πολλές εκπαιδευτικές εφαρμογές. Περιέχει επίσης και γραφικά που είναι σχεδιασμένα για παιδιά (κάποιες/οι δεν τα θεωρούν όμορφα)

 • Kubuntu: Περιέχει το περιβάλλον εργασίας KDE, ένα όμορφο και ολοκληρωμένο γραφικό περιβάλλον.

 • Xubuntu: Περιέχει το περιβάλλον εργασίας XFCE, ένα ελαφρύ αλλά πλήρες γραφικό περιβάλλον.

 • Lubuntu: Περιέχει το περιβάλλον εργασίας LXDE, το πιο γρήγορο και ελαφρύ γραφικό περιβάλλον.

flavour-selection.png

Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε ποια προγράμματα θα εγκαταστήσετε (από τα σχολικά πακέτα). Πάλι δεν περιορίζεστε σε μία μόνο επιλογή. Να έχετε υπόψη ότι η εγκατάσταση των πακέτων αυτών απαιτεί πολύ χώρο στο δίσκο (κατάτμιση / με περίπου 50 GB για να χωρέσουν όλα τα πακέτα). Αν κάνετε κλικ στο μολύβι δίπλα από κάθε λίστα θα μπορέσετε να επεξεργαστείτε τα πακέτα που περιέχει κάθε λίστα.

application-list.png

Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να ξεκινήσει η δημιουργία του δίσκου

confirm.png

Θα ανοίξει ένα τερματικό και ίσως χρειαστεί να επιβεβαιώσετε ξανά την επιλογή σας. Περιμένετε όσο δημιουργείται ο εικονικός δίσκος. Η διαδικασία αυτή θα κρατήσει κατά πάσα πιθανότητα πάνω από μια ώρα και δεν απαιτεί τη δική σας παρέμβαση.

Οδηγίες για να ρυμίσετε τους σταθμούς εργασίας ώστε να ξεκινάν από το δίκτυο θσ βρείτε εδώ

Καλή τύχη! Δείτε το μενού «Βοήθεια» για τρόπους επικοινωνίας και αντιμετώπισης προβλημάτων.

sch-scripts/Εγκατάσταση (last edited 07-06-2010 22:22:31 by ?apanagio)

Αποθετήριο Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ

αναρτήθηκε στις 1 Οκτ 2010, 9:44 μ.μ. από το χρήστη Γιάννης Ανδριόπουλος

Λογισμικό για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Στον παρόντα δικτυακό χώρο φιλοξενούνται εκπαιδευτικά λογισμικά που διαθέτει το Π.Ι. στη σελίδα του για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, κατάλληλα τροποποιημένα από τον Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΕΑΙΤΥ ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση και χρήση τους σε λειτουργικό σύστημα Linux. Οι οδηγίες παρακάτω αναφέρονται στη διανομή Ubuntu ή σε παράγωγές της, αλλά είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα λογισμικά και σε άλλες Debian-based διανομές, εφόσον περιέχουν το πακέτο prism. Εάν όμως η διανομή σας είναι rpm-based, όπως για παράδειγμα το Fedora, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το rpm αποθετήριο της Τεχνικής Στήριξης που συντηρείται από την Ελληνική ομάδα Fedora.

Για να προσθέσετε το αποθετήριο (repository) στις πηγές σας, δώστε τις παρακάτω εντολές σε ένα τερματικό:

wget http://ts.sch.gr/repo/add-ppa.sh -O /tmp/add-ppa.sh
sh /tmp/add-ppa.sh ts.sch.gr/repo

Για την εγκατάσταση των λογισμικών, απλά επιλέξτε από το Σύστημα » Διαχείριση συστήματος » Synaptic Package Manager όποια λογισμικά χρειάζεστε. Το μετα-πακέτο gymnasio περιέχει όλα τα λογισμικά Γυμνασίου, ενώ το μετα-πακέτο dimotiko όλα τα λογισμικά του Δημοτικού.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα με τα λογισμικά, ανατρέξτε στη σελίδα της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Χρηστών (helpdesk) του Π.Σ.Δ., ανοίξτε καινούριο ticket στην κατηγορία «Σχολική Διοικητική Μονάδα» και περιγράψτε αναλυτικά το πρόβλημα.

Ακολουθεί η λίστα των διαθέσιμων πακέτων:

 
dimotiko
dim-anglika-d-e
dim-anglika-st
dim-eikastika-a-st
dim-geografia-e-st
dim-glossa-a-b
dim-glossa-c-d
dim-glossa-e-st
dim-istoria-c-d
dim-koinoniki-pol-agogi-e-st
dim-mathimatika-a-b
dim-mathimatika-c-d
dim-mathimatika-e-st
dim-mousiki-a-st
dim-thriskeftika-c-d
dim-thriskeftika-e-st
 

gymnasio

gym-anglika-a-c

gym-anglika-archarioi-a-c

gym-chimeia-b-c

gym-fysiki-agogi-a-c

gym-fysiki-b-c

gym-gallika-a-c

gym-germanika-a-c

gym-irodotou-a-b

gym-istoria-a-c

gym-omirika-epi-a-b

gym-pliroforiki-a-c

gym-thriskeftika-a-c

gym-topiki-istoria-c

gym-viologia-a-c

..και μια εικόνα από το μενού «Εκπαίδευση», εάν εγκατασταθούν όλα τα πακέτα:

To Moodle

αναρτήθηκε στις 30 Σεπ 2010, 8:31 μ.μ. από το χρήστη Γιάννης Ανδριόπουλος   [ ενημερώθηκε 1 Οκτ 2010, 9:31 μ.μ. ]


Από MoodleDocs

Το Moodle είναι ένα λογισμικό πακέτο για την παραγωγή μαθημάτων στο διαδίκτυο και ιστοχώρων. Είναι ένα υπό ανάπτυξη project σχεδιασμένο για να υποστηρίζει το εκπαιδευτικό πλαίσιο του κοινωνικού κονστρακτιονισμού.

Το Moodle παρέχεται ελεύθερα ως Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (υπό τους όρους της άδειας GNU Public License). Αυτό σημαίνει ότι βασικά το Moodle έχει πνευματικά δικαιώματα. Σας επιτρέπετε να αντιγράφετε, χρησιμοποιείτε και να διαφοροποιείτε το Moodle με το δεδομένο ότι συμφωνείτε στο: να παρέχετε τον πηγαίο κώδικα στους άλλους, να μη διαφοροποιείτε ή αφαιρείτε την αρχική άδεια και πνευματικά δικαιώματα και να εφαρμόζετε την ίδια άδεια σε όλες τις παρα;γόμενες εργασίες. Διαβάστε την άδεια για πλήρεις λεπτομέρειες και επικοινωνήστε απευθείας με τον υπεύθυνο των πνευματικών δικαιωμάτων αν έχετε κάποια απορία.

Το Moodle μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε υπολογιστή μπορεί να τρέξει PHP και να μπορεί να υποστηρίξει μια βάση δεδομένων τύπου SQL (για παράδειγμα MySQL). Μπορεί να τρέξει κάτω από Windows και Max λειτουργικά συστήματα καθώς και σε πολλές εκδοχές του Linux (για παράδειγμα Red Hat ή Debian GNU). Υπάρχουν πολλοί εξειδικευμένοι Συνεργάτες Moodle να σας βοηθήσουν, ακόμα και να προσφέρουν φιλοξενία για το site σας.

Η λέξη Moodle ήταν στην αρχή ακρωνύμιο του Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Αρθρωτό Αντικειμενοστραφές Δυναμικό περιβάλλον Μάθησης), που είναι πολύ χρήσιμο για τους προγραμματιστές και τους θεωρητικούς της εκπαίδευσης. Είναι επίσης ένα ρήμα που περιγράφει τη διαδικασία της τεμπέλικης ελικοειδούς κίνησης μέσα σε κάτι, το να κάνεις πράγματα όπως νομίζεις εσύ ότι πρέπει να τα κάνεις, ένας διασκεδαστικός πειραματισμός που συχνά οδηγεί στη διορατικότητα και στη δημιουργικότητα. Έτσι ανταποκρίνεται και στον τρόπο που το Moodle αναπτύχθηκε και στον τρόπο που ο εκπαιδευτής ή ο μαθητής μπορούν να προσεγγίσουν τη διδασκαλία ή τη μάθηση σε ένα online μάθημα. Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί το Moodle είναι ένας Moodler.

1-4 of 4